1 Louka pod bývalou Hradní Sýpkou

louka na mírném svahu tvoří velký přírodní amfiteátr o velikosti 2,5 ha. Je celá oplocená a jak vyplývá z fotek, je ohraničená ze severu zázemím budov hradu, z východu hradním lesem, z jihu oplocením s vysázenými topoly oddělující hrad od sousedních pozemků.Ze západu oplocením nad svahem k silnici. Vše s možností vybudování cesty do hradního lesa k procházkám, k hradnímu hřišti, k přilehlé řece Jihlavě, místům vhodným ke zřízení autokempu i jiným využitím. Louka má být dovybavena koupáním, dětskými koutky, lze ji pronajmout na více místech, jako samostatně využívané celky, doplnit po obvodě vhodnými objekty, případně zastřešit velkými stany. Bude sloužit především bydlícím, ale ve vymezeném rozsahu i veřejnosti.Může však být i ideálním místem pro manažery, schopné zde organizovat velké zážitkové akce až pro 20 tisíc návštěvníků současně pro blízkost Brna, Vídně, Bratislavy.Louka má vlastní vjezd ze silnice, ozvučení, osvětlení, sociání vybavenost.Propojením s vlastním hřištěm i rozsáhlé parkování.

25000 20000
2 Hřiště s navazujícím lesoparkem u řeky

Hradní hřiště je používáno k tréningům místních fotbalistů, hasičů, k samostaným slavnostem, k parkování na hradních akcích. Vhodné pro i autokemp nad řekou Jihlavou s napojením na hrad přes lávku v lesoparku navazujícím na hrad, ke sportovním aktivitám.Na hřiště navazuje přístup k řece a travnatá plocha osázená stromy, dnes využívaná k teréním hrám mladých kolistů. Užitná plocha 8000 m2.Vedle hradního hřiště je obecní hřiště místních sportovců. Vede tudy vycházková cesta lesem, převážně kolem řeky, od centra D.Kounic, kolem Kláštera, až do Pravlova.

8000 6000
3 Lesopark

Jak vidět z fotografií, lesopark obklopuje hrad na východní straně nad řekou po celém obvodu jeho pozemků.Je vhodný k sportovním, kreativním aktivitám a pobytům, k procházkám kolem budoucích altánků s obchody, občerstvením a hudbou, s hradním zázemím. Je zdrojem dřeva pro potřeby hradu. Užitná plocha 30 000 m2.

30000 10000
4 Příjezd k hradu a svah pod hradem k silnici

Příjezd je přímo z hlavní silnice městem D.Kounice s menším parkováním hned u vjezdu a nebo větším na přilehlé hradní Louce. Svatby a jiné privátní akce mohou po příjezdové komunikaci vyjet autem až do hradu a parkovat na druhém nádvoří. Zachovalá gotická brána a zachovalá původní hradní šikana na komunikaci Prvního nádvoří, znemožňují tudy průjezd velkými nákladními auty. Místo je vhodné pro  placené a vybírané parkoviště s občerstvením, odpočinkovými obsluhovanými plochami na opalování na svahu pod hradem,  k pronájmu na výstavu a prodej okrasných rostlin, ukázky okrasného zahradnictví. Užitná plocha 4 500m2

4500 5000
5 Přírodní amfiteátr

Pod hradem, na křižovatce původní cesty z kláštera do hradu a bývalého obranného hradního příkopu, je ideální plocha pro pódium, s přístupem jak od kláštera, tak z hradu. Nad podiem, na svazích pod hradními hradbami, nad klášterem, mimo městskou zástavbu, je ideální svah na přírodní amfiteátr laviček na svahu . Osvětlený amfiteátr z hradu, s osvětleným hradem nad hlavou a osvětleným klášterem pod sebou, je na zážitek už jen posezením zde, natož shlédnutím uměleckého programu. Vhodné k pronájmu manažerovi, organizaci, schopným zde organizavat nádherná kulturní vystoupení pro menší soubory do 30 ti lidí a pro diváky do 1000 lidí na ploše 1500m2. Vhodné i k využití vnitřního areálu hradu mezi dvěma branami hradu, nad vstupní branou do hradu od Kláštera viz plochy č.9, k vybudování občerstvení a posezení pro návštěvníky těchto koncertů. Na fotografiích skryto v zeleni.

1500
6 Plochy zeleně nad Klášterem

Pronájem ploch za plotem kolem obnovené historické cesty mezi klášterem a hradem od  klášteru nahoru k hradu, kolem amfiteátru. Plocha 4 000m2 Vhodné pro parkovou úpravu a pronájem výrobcům produktů okrasného zahradnictví, bylinek a pod.

4000
7 Terasy pod hradbami

Plochy pod hradbami hradu nad  silnicí -vhodné k parkování a stánkovému prodeji, Nebo pro dětské prolézačky a jiné atrakce. Plocha 3 500m2, kapacita 3 000 osob. Plochy pod hradbami uvnitř hradu, viditelné od silnice, opticky oddělené zbytky hradeb od hradní louky, ale na ni navazující, doplněné o montované tribuny, jsou ideální pro management zážitkových aktivit, jako rytířské turnaje na koních, setkání veteránů, stanové tábory, výcvik potřebující ohraničené plochy, sportovní aktivity a atrakce pro děti. Tato plocha je cca 5000 m2

8500
8 Bývalá mateřská školka

Ideální plocha pro zástavbu doplňkovými objekty, vhodné k pronájmu pro vybudování zlaté uličky – domů s obytným patrem a obchody a službami v přízemí jako nové cesty mezi klášterem , hradem a cestou do horní části D.Kounic a k Trboušanům. Připraveno napojení na místní kanalizaci a na hlavní silnici městem D.Kounice. Plocha 2 500m2. Na fotkách skryta v zeleni.

2500
9 Vstupní brána do hradu od kláštera a zahrada mezi hradbami

Prostor vhodný k opravení a vybudování menšího  gastroprovozu a menších obchůdků se suvenýry.Na přiložených výkresech je místo zakresleno i s plánkem bludiště, neboť na foto je skryto v zeleni. Užitná plocha 2500 m2.

2500
10 Hradní sklep pod kastelánským domem

Sklep s vlastním sociálním zařízením. Lze ho udělat přístupný jen z Druhého nádvoří hradu, nebo i přes hradní bránu od kláštera.Vhodné zařízení pro vinný sklep s posezením a programem. Užitná plocha 500m2 kapacita do 400 osob

500
11 První nádvoří

bývalý hradní příkop a plocha mezi hradbami-Vhodné pro pronájem manažerům aktivit pro rodiny s dětmi, nebo gastroprovoz pro návštěvníky s posezením, místo pro nabídku jakékoliv atrakce, zážitku. Místo je ohraničené stěnami a tedy vhodné pro hody, ohňové hry, střelbu z luků apod. Užitná plocha 2 500m2, kapacita 1000 osob. Je zde i rekonstruovaná vnitřní opěrná zeď hradu s otvory pro zazdění vzkazů budoucím generacím.

2500 1000
12 Druhé nádvoří

Plocha mezi Kastelánským domem, Palácem, Hradní sýpkou a hospodářskými budovami- za druhou bránou. Užitná plocha 8 000m2, Vhodné ke krátodobému parkování k obsluze hradu zevnitř a nabídce produktů a služeb bydlícím nebo návštěvníkům hradu.

8000 20000
14 První nadzemní podlaží kastelánského domu (přízemí)

Klenutá místnost s vytápěním, v přízemí kastelánském domu s kapacitou cca 80 osob s návazností na vlastní  sociální zázemí, kuchyni a sklep. Vhodné i pro předváděcí akce, školení, výuku, menší slavnosti, výstavy, variantně byt správce hradní Rezidence. Užitná plocha 100m2.

100 80
15 Druhé nadzemní podlaží a podkroví kastelánského domu (1. patro)

Obytná část  se společnou  chodbou a 4mi samostatnými byty každý s mezaninem v podkroví, sociálním vybavením a kuchyňkou. Možné předělat i na kanceláře. Užitná plocha 260m2, v současnosti možnost turistického  ubytování pro 20 osob.

260
16 Budovy pod hradbami

První budova
s přízemím a prvním patrem pod hradbami s přístupem z druhého nádvoří. Vhodné na obytný dům a nebo kanceláře správy hradu. Užitná plocha 100m2, kapacita osob 15 lidí.
Druhá budova
s přízemím a prvním patrem pod hradbami. V současnosti dřevodílna, truhlárna, vybavená stroji. Budova má vstupní dveře, ale i dvojdvéře pro zásobování. Možné pronajímat ke stolařským pracem a nebo stroje rozprodat a využít variantně na obytný dům nebo kanceláře včetně patra. Užitná plocha 100m2
Třetí budova
Přízemní. Dnes příruční sklad ke kotelně. Možné využít jako sklad.Užitná plocha 80m2.

280
19 První nadzemní podlaží hradní sýpky (přízemí)

Užitná vnitřní plocha  500m2 a kapacitou 400 sedících, 500 stojících  osob, vytápěná,  s gastroprovozem a skladem. K ní přilehlá vnější plocha uvnitř hradu o velikosti 1000m2. Dále vnitřním východem přes schodiště vstup na louku pod hradem. Celé přízemí obsluhováno přilehlou kuchyní a skladem.Vhodné pro svatební hostiny, kontraktační akce, kongresy, výstavy, konference  gastroprovoz pro bydlící a veřejnost, s návazností na prostory na Druhém nádvoří s přístřeškem a sociálními zařízeními a návazností na louku pod Sýpkou s výhledem na Pálavu a přístupem k výtahu do všech pater bývalé Hradní Sýpky.V případě využití hradu převážně k bydlení se počítá s ponecháním tohoto patra pro gastroprovoz pro celý hrad a případně jeho návštěvníky.

1500 500
20 Druhé nadzemní podlaží bývalé hradní sýpky (1. patro)

Užitná plocha 500m2. Vhodné pro bydlení v nejméně 12 ti bytech 20/1 až 20/12, zatím sál pro svatební obřady, kongresy, výstavy, přednášky, aukce za špatného počasí. Kapacita 400 sedících  500 stojících osob.

500
21 Podkroví hradní sýpky

Na fotografiích je vidět ocelová konstrukce střechy, připravena k izolaci , výstavbě střešních oken a k realizaci schváleného projektu se stavebním povolením na výstavbu ubytovací kapacity s 19 ti pokoji a přístupem jak po schodišti, tak skleněným výtahem zvenčí s přístupem do každého patra. Jak vidět i z přiloženého výkresu, vchody do pokojů jsou samostatné ze společné chodby. Pokoje jsou o velikosti od 15m2 po 40 m2 s možností propojení do potřebné velikosti bytu. Každý vlastní sociální zařízení a kuchyňku. Lze si tak pronajmout celé patro a nebo jeden a nebo více pokojů jako dobře zajištěnou investici s kontrolovanou návratností částečným odbydlením a z dalšího pronájmu.

22 Vnitřní nádvoří paláce

Plocha 390 m2, kapacita 300 osob. Může být průchozí i uzavřené,  se sociálním zařízením i pro přízemí paláce a další patra. Vhodné pro svatební a jiné slavnostní  obřady spolu s vhodnou výzdobou okolních stěn nádvoří, degustace vín, doprovodný program k hradní sklepní vinárně, zážitkové akce pro bezbariérový přístup, výstavy. Na přiložených fotgrafiích je vidět nejen současný vzhled nádvoří a přilehlých míst paláce, včetně hradní hladomorny, ale i dva různé projekty architektů jeho možné budoucí úpravy.

390 300
23 Hradní sklepní vinárna

suterén východního křídla Paláce s kapacitou 300 osob, 5ti sály a barem v jednom patře sklepů a množství dalších sklepů v dalších patrech. Užitná plocha 400m2. Možnost využít části dalších pater sklepů a budoucího výtahu ze sklepa až do podkroví paláce . Na fotografiích je vidět vzhled některých částí sklepů i dva výkresy , jako varianty možného budoucího uspořádání hradní sklepní vinárny, Vstup i výstup do vinárny z vnitřního nádvoří hradního paláce.

400 300
25 První nadzemní podlaží Paláce (přízemí)

tvořené dnes velmi využívaným víceúčelovým Rytířským sálem(100m2) pro kulturní a společenské akce s navazujícími obslužnými prostory, celkem cca 200m2, dále množství sálů a chodeb viz fotografie, užívaných pro méně slavnostní aktivity. Je zde i vstup na vzácné Žabkovo schodiště mezi patra. Přes toto patro povedou dva již založené výtahy mezi všemi patry paláce.

2000 2000
26 Druhé nadzemní podlaží Paláce (1. patro)

Dnes tvořené dvěma rozsáhlými sály a dalšími průchozími sály se zachovalými původními úpravami stropů. Do patra opět vstup jedním schodištěm a plánován navíc dvěma výtahy a obnoveným Žabkovým schodištěm jako požárním Kromě fotografií současného stavu lze zde najít výkresy varinat využití tohoto patra i jednou vizualizací jednoho z možných prostorů.

2000 2000
27 Třetí nadzemní podlaží Paláce (2. patro)

Celé rozsáhlé patro s většinově obnovenými omítkami a ostěním, umoňuje skvělé vyhlídky do všech stran z hradu. Prostory lze využít jak k bydlení v mnoha bytech, nebo kancelářích, nebo jinak komerčně viz dále uvedené studie architektů. 

2000 2000
28 Čtvrté nadzemní podlaží paláce (3. patro - podkroví)

Obrovské podkroví na všech 4 stranách střechy paláce. Nově rekonstruované krovy a střecha paláce s možností střešních oken dle návrhů ze 17 století, vytváří ideální prostředí přiznaných dřevěných krovů, vhodných jak pro skvělé loftové kanceláře, obchody, místa pro nabídku služeb, společenské prostory, tak pro bydlení. Střecha na severní straně nad městem umožňuje vytvořit až tři patra nad sebou. Je přístupné jak po schodech tak z plánovaných dvou výtahů. Prostory plné dřeva budou zasíťovány moderními způsoby, vylučujícími rizika požáru. Způsob jejich využití ještě čeká na Vaše nápady.

3000 500
29 Párty stan a návaznosti

vhodné pro taneční zábavy za každého počasí s výhledem na Pálavu, nejrůznější zábavné a předváděcí akce pro veřejnost. Plocha 200m2 navazující na 2,5 ha louku Zde jsou i ukázky širších vztahů hradních ploch a jejich využití.