Ceník

Všechny ceny kteréhokoliv prostoru hradu a jeho okolí jsou k jednání a smlouvy o podnájmu budou uzavírány dohodou smluvních stran. O místech k pronájmu, době pronájmu a ceně pronájmu jednejte na SMS 602 736 953, nebo emailu f.zoubek@seznam.cz .Na kontaktech webu lze domluvit i předběžnou prohlídku hradních prostor k pronájmu.

Smyslem tohoto projektu je podpořit obnovení užívání všech 80 místností a okolních ploch hradu a zámku (105 000 m2) tak, aby byly využívány na 100% , nejlépe po celý rok, ať už krátkodobě a nebo na libovolnou dobu. Souhrn aktivit podnájemců bude souhrnem nabídky hradu veřejnosti a bude zveřejněn na Webu hradu. Souhrn příjmů z podnájmů bude zdrojem dalšího rozvoje hradu.