SVĚT SDÍLENÍ - THE WORLD OF SHARING

     Akční Aukční Hrad 

Action Auction Castle, Castello di azione,dell'asta,Замок аукциона действий,
Château de vente aux enchères,Castillo de subasta de acción,動作拍賣城堡

Místo vzniku nového růstu ekonomiky, hospodaření, podnikání, investování, spoření, volného času i pro Vás. Je to Svět sdílení, kde se mohou sdílet i Vaše nápady, výhody, dovednosti, práva. Zcela nový způsob obnovy, údržby, provozování a využívání historické kulturní památky, zachovávající její historický význam a památnost, jako neobyčejně inspirující prostředí pro uspokojování potřeb současných a budoucích generací.

Svět sdílení se zde realizuje a lze se do něj zapojit jako uživatel, nebo spolutvůrce, případně spoluprovozovatel:

1)Elektronickou nabídkou - Aukcí- pronájmu jednotlivých míst hradu a zámku a jeho bezprostředního okolí komukoliv, kdo má zájem jejího využití pro své podnikání na část dne, den, týden, měsíc, v sezoně, celoročně. Z takto vzniklé množiny programů a způsobů využití jednotlivých částí hradu a zámku jednotlivými podnájemci se sestavuje Hradní Portál nabídek programů a aktivit v kteroukoliv hodinu a den na hradě a zámku, umožňující zájemcům si z nich vybrat , v předplatném si zajistit místa a prožít i několik zážitků a aktivit na hradě v jednom dni. Cíl je vytvořit hradní Portál nabídek akcí a aktivit na hradě, tvořený nabídkami jednotlivých realizátorů.

2)Elektronickými Aukcemi kombinovanými se sálovými, umožňujícími veřejné i anonymní nabídky, prodeje, nákupy za nejvyšší ceny.

3)Elektronickými Aukcemi
kombinovanými se sálovými a halovými, umožňujícími veřejné i anonymní nabídky, prodeje, nákupy za nejnižší ceny, zhromadněním poptávky po konkrétní nabídce.

4) Vznikem elektronického, on -line obchodovaného, Hradního marketplace, umožňujícího zde nabízet a poptávat zajímavé produkty a služby jiných e-shopů, podporované i nízkonákladovými trhy na hradě a zámku po skončení karantén.

5)Streamováním aukcí a aktivit na hradě i do zahraničí s cílem zapojit co nejvíce potenciálních klientů a zákazníků i ze světa do využívání možností Hradu a zdejších obchodů.

6)Sdílením možností, aktivit, privilegií a výnosů, spojených s obnovou, rozvojem a využitím, případným spoluvlastnictvím hradu a zámku, jako formy investování, sponzorství, spoření vstupem mezi čestné členy Hradního Spolku. Je zde tak sdíleno spoluvlastnictví rychle rostoucí ekonomicky silné organizace, schopné uspokojit a zabezpečit většinu základních potřeb sdružených.

 Mít, žít, sdílet Hrad a Zámek Dolní Kounice je revoluce ve sdílení. Je místem a způsobem sdílení, uspokojujícím většinu, co lidé potřebují- vydělávat a živit sebe a své rodiny, i získávat a užívat produkty, zážitky a skvěle trávit volný čas.
Revolučnost je v tom, že na rozdíl od běžného vztahu vlastníků a uživatelů, vlastníci nezneužívají svého postavení, ale umožňují sdílet části hradu, jeho pozemků, jeho vybavenosti, rozvíjet je svou nabídkou v nich i společnou nabídkou celého hradu dle svých představ a dovedností. Vydělávat a seberealizovat se bez rizik, nepřiměřených nákladů, bez zadlužování se.

Kliknutí na následující tlačítko Vám umožní nezávaznou telefonní, nebo video konferenci, nebo účast na osobní schůzce s vedením projektu.  

Takto dnes vypadá jeden z nejstarších a nejzachovalejších středověkých hradů, základ projektu: