SVĚT SDÍLENÍ - THE WORLD OF SHARING

                                      MULTIFUNKČNÍ WIKICASTEL

Seznamte se, zapojte se. Je to zcela ojedinělý projekt obnovy kulturního, společenského života, obnovy podnikání a tuzemské ekonomiky, prostřednictvím nového využití a provozování kulturní památky v ČR, hradu a zámku Dolní Kounice u Brna viz www.hradkounice.cz, dále jen hrad.

Tuzemský soukromý vlastník hrad z větší části opravil a přeměnil z rozkrádané nemovitosti v havarijním stavu na kouzelné a oblíbené místo poskytování služeb veřejnosti, uprostřed vinic, v blízkosti Pálavských jezer, v dojížďkové vzdálenosti 4 světových obchodních a dopravních center.
Kovid však vše zastavil. Muselo vzniknout něco zcela nového. To zcela nové je přeměna hradu na multifunkční centrum s pracovním názvem WIKICASTEL. Umožňuje na hradě a jeho okolí vybudovat a provozovat současně množství různorodých, zajímavých činností od obchodů, kulturních, sportovních, společenských aktivit, po služby volnočasové a ozdravné. Na hradě konané aktivity umožní streamováním šířit a prodávat v tuzemsku a mezinárodně online sledováním, obchodováním, poskytováním a komunikací. Veřejnost a specialisté zde  najdou koncentrované množství  nabídek v jednom čase, na jednom, nezvykle zajímavém místě. Vzniká v historickém prostředí moderní obchodní centrum obchodů služeb a zážitků, typu Brněnské Olympie a nebo Pražského Palladia.
Podstata?
Hrad s jeho souborem 4patrových budov nad zemí, dvěma pod zemí a 10ha pozemků, je administrativně rozdělen na množství samostatně využívatelných označených prostor. Každý- divadlo, firma, zájemce, skupina si může vybrat libovolný prostor.
Na novém webu specializovaná skupina (firma) vytváří Graficky zajímavý a přehledný Portál nabídek k pronájmu hradních prostor, z něhož si zájemci o pronájem prostor k poskytování svých aktivit a služeb koncovým klientům kliknutím na příslušné místo s údaji o něm vyberou a pronajmou na konkrétní den, čas a cenu. Zaplacením obsadí na dané termíny vybrané místo hradu(Portálu) přístupné veřejností. Na druhé části tohoto Portálu(webu) se stejně zajímavou grafikou Portál zpřístupní veřejnosti přehled obsazenosti míst a zde poskytovaných programů, obchodů, služeb. Koncoví zákazníci si tak z nabídky vyberou a zakoupí nezneužitelným způsobem lístky v předplatném na konkrétní událost, místo, den a čas.
Celý systém Multifunkčního Wikicastelu tak umožňuje neobvyklou příležitost:
1) všem, kdo hledají  snížení nákladů na pořízení a propagaci nového zajímavého prostoru k nabízení své dovednosti koncovým zákazníkům v místě, kde je soustředěno více nabídek a tedy je zde větší zájem návštěvníků získat více na jednom místě a to včetně zahraničních.

2) lidem, firmám, rodinám, zájmovým skupinám najít na jednom atraktivním místě v jednom dni více nabídek zážitků, obchodů, služeb. Vzniká jim tak úspora nákladů a času při větším zážitku.

3)investorům bezpečně pod vlastní kontrolou investovat do  systému zakoupením si členského podílu na jeho budoucích výnosech, nebo si pronajmout dlouhodobě vybraný prostor na hradě(na Portálu) a ten dále s výnosem pronajímat.

4)majiteli hradu:
a) spolu s nájemci jednotlivých míst společně tvořit programovou náplň multifunkčního celku, cenovou a obchodní politiku celku i jednotlivých míst na hradě
b) získat množství společníků zainteresovaných na takovémto multifunkčním rozvoji kulturní památky, tvořících nejen skupinu inkasistů, ale zejména skupinu spolutvůrců a správní radu celého systému, schopnou řídit vývoj dlouhodobě , jak přísluší téměř tisícileté památce.

Vždy platí, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Zkušenost říká, že je třeba nejprve najít dost zájemců a pak teprve vytvářet sofistikovaný web.  Tak máte-li zájem se stát jedním z těch, co na hradě budou předvádět a nebo nabízet své produkty a nebo dovednosti, nebo zhodnocovat své investice Začněte:

Takto dnes vypadá jeden z nejstarších a nejzachovalejších středověkých hradů, základ projektu: