Hrad usmíření,
nových projektů,
nových řešení,
nových startů, nové
budoucnosti.

Tento projekt je zpráva, měnící zažité představy a otevírající převratné možnosti všem aktivním lidem.

Tuzemský soukromý majitel rozsáhlého středověkého hradu, dnes zámku s pevnostním charakterem, v blízkosti Brna, nedaleko Vídně, Bratislavy a Pálavských jezer, uprostřed vinohradů, se bezpříkladně odvážně rozhodl. Toto dosud úspěšně provozované a veřejností oblíbené místo, viz.www.hradkounice.cz se rozhodl nabídnout veřejnosti k tvůrčímu využití, za překvapivě výhodných podmínek. Podrobnosti na www.svetsdileni.cz

Majitel projektem dává tento hrad k dispozici těm, kteří mají chuť místo hádek tvořit hodnoty, navázat na slavnou historii předků, tvořit novou budoucnost svou i této země, nové dějiny.
Jde o významný Hrad, na němž  v r 1185, po poslední vzájemné bitvě v jeho blízkosti, mezi Moravany a Čechy o vládu v českých zemích, došlo k usmíření mezi Moravany a Čechy a vzniku základu české státnosti.
Majitel tak v této době, v zemi, která se velmi vzdálila svému postavení z r. 1918, kdy byla po staletích obnovena , dnes bez  společné vize , chce iniciovat návrat k více než 800 let staré národní události. Iniciovat nové národní usmíření, sjednocení země, lidí všech původů a názorových proudů. Chce připomenout historickou zkušenost a dát příklad,  že na konci sjednocení je síla spojených, na konci dělení je prohra rozdělených.

Vizualizace nádvoří paláce
„Jak to vidí architekti”

Má tak v blízkosti velkých měst s veletrhy, mezinárodními letišti a dalšími dopravními uzly, na atraktivním, historií plném místě, vzniknout nabídka bydlení, rekreačních pobytů, dobrých nákupů, skvělých služeb, zážitků a dalších dovedností lidstva. Všeho, co lidé, firmy dokáží na místech, která si zde pronajmou, nabízet koncentrovaně na jednom místě, vzájemně se podporující  nabídkou.
Vzniká hrad usmíření, nových projektů, nových řešení, nových startů, nové budoucnosti.
Lidé i  firmy a organizace zde mají ojedinělou příležitost
Z takto pronajatých prostor má vzniknout atraktivní bydlení trvalé a nebo rekreační s množstvím služeb ubytovaným a jejich návštěvníkům a nebo obdoba obchodního domu Olympia, či Palladium. Nájemci prostor na hradě v druhém případě vytvoří pro návštěvníky hradu hromadnou nabídku svých produktů a služeb na jednom skvělém, dobře dostupném místě. O konkrétním využití rozhodne majitel, výběrem z  Vašich podaných žádostí o pronájem, s cílem uspokojit převažující poptávku tak, aby využití prostor nerušilo ostatní nájemce, ale naopak je podporovalo. Nájemné lze zaplatit na dlouho předem a tím dobře uložit peníze, nebo je přeměnit ve splátky, končící převzetím pronajaté části do svého vlastnictví. Nezávaznou poptávku lze zaslat hned.
Každý, kdo chce, kdo může, ať svou dovedností, svým podnikáním, nápady, věcmi, materiálem, penězi, nebo jinak, je zván ke spolupráci na dokončení obnovy a vybudování nového využití tohoto panství. Vše pod vedením a odpovědností majitele, postupně přecházející na společné vedení těmi nejlepšími až po možnost spoluvlastnictví těch, kteří spojí svou pomoc s podílem na benefitech takto vzniklých.

Vizualizace apartámu
„Jak to vidí architekti”

lze si zde vybrat pro sebe nejvhodnější prostor pro své bydlení a to i rekreační, nebo prodej svých produktů, služeb, zážitků a bude li majitelem odsouhlaseno, můžete jako nájemci vše využívat pro sebe a nebo se stát manažerem místa a sami vyhledávat a pronajímat  třetím osobám.

lze se zapojit do obnovy a rozvoje nových využití čímkoliv , co můžete pro takový účel nabídnout, ať už jako dobrovolnickou pomoc a nebo za úplatu na základě smlouvy.

lze se zapojit jako koordinátoři a manažeři jakéhokoliv úseku činností zde vznikajících, za podíl z tak vznikajících příjmů hradu

Vizualizace bytových prostor
„Jak to vidí architekti”

Rozumná investice


Lze si koupit jako formu své investice a tím i svého příspěvku do realizace této přeměny hradu:

a)
Povolenku k čerpání slev na zde nabízené služby, programy, produkty, zážitky, vstupné, vše za cenu 2000 Kč v hodnotě  2500 Kč. Platbami s odečtem po 50 Kč postupně zaplatíte 2 500Kč za své odběry,  a tak získáte slevu 500 Kč , platnou až do  vyčerpání částky 2 500 Kč.

b)
členství v Hradním Spolku, skupinovém nájemci částí hradu a potenciálním novým společným vlastníkem celého panství. Vstupním členským vkladem v dobrovolné výši nejméně však 10 tisíc Kč získáváte možnost být informováni a vstupovat do všeho, co se na hradě děje a získáváte doživotní a dědičný podíl na majetku a výnosech Hradního spolku.

c)
možnost po odsouhlasení s majitelem, pronajatý prostor  upravit, přebudovat, vybudovat vybavení pro své potřeby k osobnímu(firemnímu) užívání nebo podnikání na základě smlouvy, postupně započítávající vynaložené prostředky na nájemné. Lze tak získat  100% garantovanou návratnost a zhodnocení své investice jako bonus ke svým výnosům z takto využívané části hradu.

d)
přeměnu hradu lze podpořit i libovolným darem na účet Hradního Spolku č. ú. 286296678/0300.

Zaujala vás tento projekt?


Hra je tímto otevřena a je na Vaší poptávce, v jakou realitu se promění. Zanechte nám na vás kontakt. Ozveme se.