Soutěž IV.

Vyhlašujeme soutěž o nejlepší video, které nejlepším způsobem-vyprávěním, natočenými záběry, podkreslující hudbou, svou virálností,  vyvolá nadšení, zájem šířit a sdílet shlédnutí. To vše  tím, že:

-  dokáže nadchnout diváky  pro okamžité členství v Hradním Spolku tím že představí projekt jako nejodvážnější podnikatelský projekt, možná i revoluci 21.století,jako převratný způsob společného řešení problémů, budování společného Světa sdílení společných dovedností, majetků, aktivit s využitím hradu Dolní Kounice jako svého centra, ideálního, dosud neobjeveného mezinárodního obchodního místa, v blízkosti velkých veletržních měst střední Evropy, místa zážitků,  skvělé historie a moderní budoucnosti.

Video může  využít pro své vyjádření původního  úvodního textu na webu www.světsdileni.cz citujeme:

.........může to být jen skvělý, velmi odvážný, veřejně prospěšný podnikatelský projekt, s privilegii pro zúčastněné. Zapojí-li se však dostatek lidí, firem, může vzniknout Nový svět, Svět sdílení, Náš Svět, jak o něm zatím jen sníme. Ano, můžeme si spolu vytvořit a sdílet svět podle svých představ a potřeb.
Všichni si umíme představit, že se složíme na společně užívaný lyžařský vlek, na společně vybudovaný a užívaný hotel, ale málokdo si umí představit se složit na něco daleko většího, řešícího většinu našich potřeb. A přitom každý stát tak vznikl a funguje. Přece myslícím lidem nemůže dělat velký problém mít větší představivost a umět si uvědomit, co vše si tak mohou složením se na společnou, ekonomicky silnou organizaci vyřešit. Odvaha je zde v tom, co vše si projekt troufá pro sdružené vyřešit, nikoliv ve velikosti rizik. Při tak minimálních nákladech na osobu, z toho vyplývajících  minimálních rizicích je to evidentně pouze věcí schopnosti myslet a umět se rozhodnout.. Navíc nezačíná se na zelené louce, ale sdílením jednoho z největších a nejzachovalejších hradů, s bohatou historií a skvělými možnostmi rozvoje.

Pro video lze použít i cokoliv z webů:
                                                             www.startupcz.eu a nebo www.hradnispolek.cz , www.hradkounice.cz. 

Do soutěže se lze přihlásit ve vyhlášeném termínu pro ostatní soutěže na emailu hradinfo@email.cz s uvedením kontaktu a odkazem na místo, kde lze video shlédnout.
  Jsou vyhlášeny  následující ceny(včetně DPH) :

1 místo- cena 30 tisíc Kč,   2místo -cena 20 tisíc Kč, 3 místo -cena 10 tisíc Kč , 4 místo-cena  5 tisíc Kč.

Vyhlašovatel nemusí udělit žádnou z  cen, pokud nebudou soutěžní snímky odpovídat představě vyhlašovatele. Může také udělit několik cen v kterémkoliv pořadí, pokud budou snímky srovnatelné úrovně a vyhlašovatel se rozhodne jim ocenění udělit. Oceněním a předáním ceny se vyhodnocený snímek stává vlastnictvím Vyhlašovatele v plném rozsahu, s právem je kdekoliv publikovat, se souhlasem autora i upravovat, měnit. Kdykoliv to bude možné,  bude vyhodnocený snímek označen jménem autora(autorů).