Soutěž III.

 Soutěž o 80 tisíc Kč

Vyhlašujeme soutěž o zakázku za 80 tisíc Kč včetně DPH. Touto zakázkou je nalezení již existujícího námi přímo využitelného nebo umožňujícího ho námi sdílet a nebo vytvoření nového modulového, postupně rozšiřovatelného hradního informačního systému-marketplace, který by umožňoval nejlépe všechny z dále uvedených funkcí, nebo jim nejblíže podobných, umožňující postupně přidávat i další funkce.


-vyhledávat poptávky a nabídky schopné spárování z exitujících marketplace, e-shopů a to i mezinárodně, na sítích a jiných nosičích informací, ale i samostatně vložené. Tyto nabídky a poptávky umožnit spárovat oprávněným osobám obsluhy a  realizovat jako placený obchodní případ

-umožnit, aby prostřednictvím hradního market placu bylo možné vyhledat a navštívit jiné existující marketplace a e -shopy a nakoupit na nich, případně z toho mít provizi

-umožnit na hradní marketplac vkládat své nabídky a jiným je zde nakupovat

-umožnit systém obsluhovat z centra na hradě Dolní Kounice, zkušebně i na jiném pracovišti Hradního Spolku, s využitím dalších pracovišť v centrále a v případě krizí i ze smluvních home office.

Pravidla přihlašování do soutěže, termín pro přihlašování,  jsou stejné jako o předchozích soutěží. Přihlášky do soutěže a výsledné představení návrhu řešení je třeba zasílat spolu s kontakty na sebe na hradinfo@email.cz od 1.12.20 do 1.2.21  Předpokládá se, že k seznámení se podrobně s návrhy budou nutné osobní konzultace, které vyhlašovatel sjedná se soutěžícími po termínu skončení soutěže. Vítěz získá zakázku za 80 tisíc a smlouvu na obsluhu systému za podíl 20% z dosahovaných výnosů(příjem mínus náklady)před zdaněním s tím, že takto získaný systém bude majetkem Hradního Spolku. Soutěžitelé ,kteří nevyhrají ,ale vyhlašovatel soutěže uzná jejich využitelnost, budou vyhlašovatelem osloveni s nabídkou využití jako sesterských systémů s vizí jejich vzájemného splynutí a nebo kooperace s hlavním. I zde může vzniknout situace, že nebude vybrán vítěz soutěže, pokud žádný z návrhů nesplní očekávání vyhlašovatele.