Soutěž II.

2) Soutěž o zakázku za 120 tisíc Kč
Vyhlašujeme soutěž o zakázku ve výši 120 tisíc Kč včetně DPH, na nejůčinnější propagační kampaň na sítích a jiných prostředcích IT, schopnou vyvolat masové vstupy do Hradního Spolku. Přihlášení do soutěže, termín zahájení soutěže, způsob přihlášení se do soutěže, ukončení soutěže
a vyhlášení vítěze bude stejné jako u soutěže o 40 tisíc Kč na nejlepší web Hradního Spolku.
 Přihlášení však zde jako svou soutěžní nabídku předají na email vyhlašovatele odkaz, z něhož bude možné se seznámit s podrobnostmi návrhu, způsobem realizace i garancí účinnosti. Pokud bude vyhlášen vítěz soutěže o 120 tisíc Kč, vyhlašovatel soutěže s vítězem uzavře smlouvu o Dílo v ceně 120 000 Kč včetně DPH. Cena zahrnuje náklady na kampaň celkem tedy i náklady na výrobu i na použití sítí a IT.  V případě její úspěšnosti a okamžité návratnosti nákladů hromadnými vstupy do Hradního Spolku se počítá s jejim dalším rozšiřováním .

2a)

Z ostatních přihlášených do této soutěže o zakázku za 120 tisíc Kč, vybere vyhlašovatel soutěže nejlepších dalších 10, bude-li velký počet účastníků tak dalších 20, kterým nabídne uzavřít smlouvu na propagaci projektu Hradní Spolek za podmínek, že oni pro Hradní Spolek budou získávat členy a podporovatele Spolku na vlastní náklad s tím, že za každého takto získaného nového člena Hradního Spolku obdrží 15% z jeho vstupního členského příspěvku.

 I v této soutěži nemusí být vybrán vítěz pokud žádný návrh nesplní očekávání vyhlašovatele.