Soutěž I.

1) Soutěž o 40 tisíc Kč

Na www.webnode.cz , možná i jinde, ale my zatím používáme tuto- je možné si zdarma zřídit , vytvořit zkušebně webovou stránku. V ČR i zahraničí. 

Vyhlašujeme soutěž o 40 000 Kč (čtyřicet tisíc korun českých)včetně DPH o webovou stránku, která z co nejskvělejšími texty s klíčovými slovy , strhující grafikou a snadnou orientací na  webu nejlépe, nejstručněji, nejsrozumitelněji představí podstatu  projektu a vyvolá emotivní, strhující zájem o vstup do Hradního Spolku a jeho podporu. Po jejim zhotovení nám na email:  hradinfo@email.cz zašlete kontakt na ni , abychom ji se svými spolupracovníky mohli ohodnotit a vyzkoušet funkčnost. Podklady pro jeji zhotovení, tedy vše o projektu je na : www.startupcz.eu, www.hradnispolek.cz, www.hradkounice.cz, www.svetsdileni.cz Případné dotazy a naše odpovědi přes email : hradinfo@email.cz, nebo předem domluvená videokonference ..

Do soutěže je možné se přihlásit na hradinfo@email.cz s uvedením kontaktů na soutěžitele a to od 1.12.2020 s ukončením přijímání přihlášek do soutěže dne 1.2.2021 Za ukončení přijímání přihlášek je považováno poslední doručení kontaktu na Vaši soutěžní webovou stránku na webnode na náš email hradinfo@email.cz do 1.2.21 Vyhlašovatel výslovně uvádí, že podmínkou účasti soutěžitele je jeho souhlas uvedený na přihlášce a nebo dodatečně před vyhodnocením, že souhlasí, že veškerá práva včetně autorských k tomuto vítěznému webu přechází udělením ceny na vyhlašovatele soutěže, kterým je Hradní Spolek. Vyhlášení vítěze bude na webových stránkách hradního spolku www.startupcz.eu, www.hradnispolek.cz, www.svetsdilení.cz, a emailem vítězi.

Vítěz obdrží finanční cenu a jeho vítězná webová stránka se stane naši oficiální webovou stránkou projektu. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo vítěze nevyhlásit, pokud žádný nesplní představy a očekávání vyhlašovatele.

1a)

Z ostatních přihlášených webových stránek vybereme ty , které nejlépe odpovídají našim představám o propagaci projektu a Hradní Spolek jim udělí licenci získávat nové členy pro Hradní spolek. Za každého nově získaného člena tak lze získat 10% z jeho vstupního členského příspěvku. Takovou licenci i odměny může získat i každá jiná webová stránka, pokud na své stránce zveřejní licenci Hradního Spolku a odsouhlasí s námi texty a grafiku k náboru na svém webu i ostatní znění webu tak, aby nevylučoval podporu projektu.