Rozparcelování hradu na pronajímatelná místa

Představujeme Vám ještě jednou kulturní památku ČR, středověký Hrad, jako neobyčejnou nemovitost, se stále rostoucí cenou, díky své dlouhé historii, velikosti, architektuře, umístění, umožňujícími dávat Hradu kdykoliv nový smysl jeho využití a existence. Představujeme Vám i ojedinělý způsob realitního a programového využití rozsáhlé kulturní památky

Všichni současní vlastníci depozit, volného kapitálu, investoři, ale i lidé hledající jistý zdroj příjmů na své stáří, v současné době nezvladatelného růstu inflace, krizových výkyvů cen, hodnot, otřesů světové i lokální ekonomiky, ti všichni horečně hledají , kam své prostředky uložit.

Podle nejúspěšnějšího světového investora W.Buffetta, je to nejvýhodněji do firem nebo nemovitostí, jejichž cena časem roste a z jejíhož užívání lze získávat stálý příjem schopný měnit svou výši dle potřeby, aniž by to ohrozilo Vaše postavení na trhu.
Takový je právě a přesně Hrad a zámek Dolní Kounice u Brna dále jen Hrad, s možností si pronajmout kteroukoliv z místností v budovách a nebo prostor na volných prostranstvích kolem Hradu a uspokojit trvale a bezproblémově své potřeby  a nebo získávat bezpečně, doživotně a dědičně stálé příjmy z dalšího pronájmu třetím osobám.
Na tomto webu, který je zatím provizorní, protože jeho profesionální přestavbu jsme zadali, lze již dnes najít pro svou potřebu místa jak k bydlení stálému, rekreačnímu, rezidenčnímu, investičnímu, k reprezentativním a obchodním potřebám firem , k pronájmu kanceláří, přednáškovým nebo zážitkovým sálům, hradních sklepů, louk, parkovišť, parků, k čemukoliv, co potřebujete pro svůj život a nebo podnikání. Podle převažujícího zájmu pak bude majitelem rozhodnuto o uspořádání pronajatých prostor tak, aby navzájem nerušily, ale zvyšovaly užitnou hodnotu ostatním nájemcům. Již teď jsou přijímány objednávky na podnájem zatím kterékoliv části hradu.

Hlavní výhody Hradu:
-zachoval si pevnostní charakter a tedy jeho uživatelům poskytuje neobvyklý pocit soukromí a bezpečí. -patří k němu 10ha pozemků s vlastním lesem , rozsáhlými loukami a volnými plochami vhodnými k vytvoření skvělého zázemí pro volnočasové , společenské a obchodní aktivity.

-je dopravně skvěle umístěn- 7 minut od dálnice propojené s dálniční sítí ČR, 15 minut od Brna, do 1 hod. od Vidně, Bratislavy, do 2 hod. od Prahy- všechno měst s mezinárodní leteckou , kolejovou a silniční dopravou a mezinárodními veletrhy. -má skvělé okolí- blízké město Dolní Kounice s množstvím kulturních památek, řeku Jihlavu pod hradem, okolní vinice s tradičními víny z dob osídlení Římany, nedalekou rekreační oblast Pálavských jezer a vrchů, naleziště léčivých vod (Čína zde zakoupila pozemky, kde hodlá vybudovat lázeňství, stejnou vodu odebírá i hrad ze svého hlubokého vrtu).

-díky původnímu záměru památkářů, vlastnících před námi Hrad, vybudovat zde památník národního písemnictví, je zbaven veškerého historického mobiliáře a výzdoby, má kompletně zdokonalenou statiku a vysokou únosnost většiny stropů a podlah, zpevněných na velké zatížení knihami a jejich dopravu a založeny dva výtahy. Až na několik zachovalých historicky cenných míst má holé stěny, podlahy a stropy. Tedy zcela vhodný k přestavbě na bydlení nebo jiné využití libovolného charakteru. Současným soukromým tuzemským majitelem byl rozsáhle renovován a již 17 let plně využíván veřejností i firmami.

Pro orientaci jsme všechny pronajímatelné prostory označili na přiložených výkresech a fotografiích čísly:

1)Louka pod bývalou Hradní Sýpkou- celá louka 2,5 ha(25 000m2), ohraničená z východo- západu zázemím budov hradu, z východu hradním lesem, z jihu oplocením s vysázenými topoly, ze západu oplocením nad svahem k silnici. Vše s možností vybudování cesty do hradního lesa, k hradnímu hřišti a k řece Jihlavě, místům vhodným ke zřízení autokempu. Louku lze pronajmout na mnoha samostatných místech tak, aby sloužila jako zázemí bydlícím na hradě k odpočinku, ozdravnému pobytu a volnočasovým hrám.

2) Hřiště plus navazující zelené plochy.. Vhodné pro autokemp nad řekou Jihlavou s napojením na hrad přes lávku v lesoparku navazujícím na hrad, ke sportovním aktivitám, k hromadnému parkování. Užitná plocha 8000 m2

3) Lesopark . Vhodný k sportovním, kreativním aktivitám a pobytům, k procházkám kolem altánků s obchody, občerstvením a hudbou, s hradním zázemím. Užitná plocha 30 000 m2

4) Příjezd k hradu a svah pod hradem k silnici . Vhodné pro placené a vybírané parkoviště s občerstvením, odpočinkovými obsluhovanými plochami na opalování na svahu pod hradem, k pronájmu na výstavu a prodej okrasných rostlin, ukázky okrasného zahradnictví. a Užitná plocha 4 500m2

5)Přírodní amfiteátr. Místo pro vybudování podia přírodního amfiteátru pod hradbami, s posezením na svazích pod hradbami hradu směrem ke klášteru, vše nad klášterem, s výhledem na klášter a za sebou osvětlený hrad pro soubory do 30 ti lidí a diváky do 1000 lidí na ploše 1500m2. Pěší přístup od Kláštera, z hradu a nebo po cestě podél hradu mezi hradem a plochami 4)

6) Plochy zeleně nad Klášterem. Pronájem ploch za plotem kolem obnovené historické cesty mezi klášterem a hradem od klášteru nahoru k hradu, kolem amfiteátru 5) Plocha 4 000m2

7) Terasy pod hradbami. Plochy pod hradbami hradu nad silnicí -vhodné k parkování a stánkovému prodeji případně kuluturním akcím pro bydlící a veřejnost. Plocha 4 500m2, kapacita 3 000 osob.

8) Bývalá mateřská školka - vhodné k pronájmu k vybudování zlaté uličky - domů s obytným patrem a obchody a službami v přízemí jako nové cesty mezi Klášterem , Hradem a cestou k Trboušanům. Napojení na místní kanalizaci. Plocha 2 500m2.

9) Vstupní brána do hradu od kláštera a zahrada mezi hradbami- Prostor vhodný k opravení a vybudování menšího gastroprovozu a menších obchůdků se suvenýry. Užitná plocha 2500 m2.

10) Hradní sklep pod kastelánským domem. Sklep s vlastním sociálním zařízením, přístupný jak z hradu, tak od kláštera - vhodné zařízení pro vinný sklep s posezením a programem. Užitná plocha 500m2 kapacita do 400 osob

11) První nádvoří- bývalý hradní příkop a plocha za hradbami-Vhodné pro atrakce pro rodiny s dětmi, nebo gastroprovoz pro návštěvníky s posezením, místo pro nabídku jakékoliv atrakce, zážitku, ohraničené stěnami a tedy vhodné pro hody, ohňové hry, střelbu z luků apod. Užitná plocha 2 500m2, kapacita 1000 osob.

12) Druhé nádvoří . Plocha mezi Kastelánským domem, Palácem, Hradní sýpkou a hospodářskými budovami- za druhou bránou. Užitná plocha 10 000m2, Vhodné ke krátodobému parkování k obsluze hradu zevnitř.

13) Kancelář - místnost vedle schodiště do prvního patra kastelánského domu. Vhodné jako kancelář, obchůdek, speciální občerstvení s předzahrádkou. Užitná plocha 20m2

14) Přízemí kastelánského domu- Obřadní místnost, WC, kuchyň, úložný sklep - Klenutá místnost s vytápěním, v přízemí kastelánském domu s kapacitou cca 80 osob s návazností na vlastní sociální zázemí, kuchyni a sklep. Vhodné i pro předváděcí akce, školení, výuku, menší slavnosti, výstavy, variantně byt správce hradní Rezidence. Užitná plocha 100m2.

15) První patro kastelánského domu- Obytná část se společnou chodbou a 4mi samostatnými byty15/1 až 15/4, každý s mezaninem v podkroví, sociálním vybavením a kuchyňkou. Možné předělat i na kanceláře. Užitná plocha 260m2, v současnosti možnost turistického ubytování pro 30 osob

16) Budova s přízemím a prvním patrem pod hradbami s přístupem z druhého nádvoří. Vhodné na obytný dům a nebo kanceláře správy hradu. Užitná plocha 100m2, kapacita osob 30 lidí.

17)Budova s přízemím a prvním patrem pod hradbami. V současnosti dřevodílna, truhlárna, vybavená stroji. Možné pronajímat ke stolařským pracem a nebo stroje rozprodat a využít variantně na obytný dům nebo kanceláře včetně patra. Užitná plocha 100m2

18) Budova přízemní. Dnes příruční sklad ke kotelně. Možné využít jako sklad pro hradní potřeby. Užitná plocha 80m2.
19)Přízemí bývalé hradní sýpky- Užitná plocha 500m2 a kapacitou 400 sedících, 500 stojících osob, vytápěná, s gastroprovozem a skladem. Vhodné pro svatební hostiny, kontraktační akce, kongresy, výstavy, konference gastroprovoz pro bydlící a veřejnost, s návazností na prostory na Druhém nádvoří s přístřeškem a sociálními zařízeními a návazností na louku pod Sýpkou s výhledem na Pálavu a přístupem k výtahu do všech pater bývalé Hradní Sýpky.
20)První patro bývalé hradní sýpky- Užitná 500m2. Vhodné pro bydlení v nejméně 12 ti bytech 20/1 až 20/12, zatím sál svatební obřady, kongresy, výstavy, přednášky, aukce za špatného počasí. Kapacita 400 sedících 500 stojících osob.
21) Podkroví hradní sýpky pokoje 21/2 až 21/20 -schválen projekt na výstavbu ubytovací kapacity s 19 ti pokoji a přístupem jak po schodišti tak skleněným výtahem zvenčí s přístupem do každého patra. Vchody do pokojů jsou samostatné ze společné chodby. Pokoje o velikosti od 15m2 po 40 m2 s možností propojení do potřebné velikosti bytu. Každý vlastní sociální zařízení a kuchyňku. Lze si tak pronajmout celé patro a nebo jeden a nebo více pokojů jako dobře zajištěnou investici s kontrolovanou návratností částečným odbydlením a z dalšího pronájmu.
22)Vnitřní nádvoří paláce-Plocha 390 m2, kapacita 300 osob. Může být průchozí i uzavřené, se sociálním zařízením i pro přízemí paláce a další patra. Vhodné pro svatební a jiné slavnostní obřady spolu s vhodnou výzdobou okolních stěn nádvoří, degustace vín, doprovodný program k hradní sklepní vinárně, zážitkové akce pro bezbariérový přístup, výstavy.
23) Hradní sklepní vinárna- suterén východního křídla Paláce s kapacitou 300 osob, 5ti sály a barem v jednom patře sklepů. Užitná plocha 400m2. Možnost využít části dalších pater sklepů a budoucího výtahu ze sklepa až do podkroví paláce .
24) Přízemí Paláce, část 24/1- vhodné pro luxusní byt s terasou,
tvořené dnes víceúčelovým Rytířským sálem(100m2) pro kulturní a společenské akce s navazujícími obslužnými prostory, celkem cca 200m2, dále dva byty 24/2 a 24/3 celkem 150m2, dále 24/4 sociálním zařízením pro vnitřní nádvoří, sklepní vinárnu a okolní prostor spolu se vstupem do výtahu mezi všemi patry budovy, dále 24/5 kavárna, cukrárna, variantně zdravotní středisko s čekárnou a dvěma samostatnými pracovišti lékařů, 24/6 až 24/8 cca po 60m2, bezbarierové byty, 24/9 kancelář nebo obchod s automatickou obsluhou(22m2). 24/10, historická památka zelená komnata a prevét. 24/11-Vstup na Žabkovo schodiště mezi patra.
25)
První patro Paláce, tvořené 16 ti byty 25/1 až 25/16 o velikosti od 33m2 po 80m2, dnes tvořené hodovním sálem a mnoha dalšími průchozími sály a hradní kaplí (36m2). Byty na západní straně se vstupem přes terasu, na východní a severní straně z výtahu a Žabkova schodiště. Do patra je vstup schodištěm, plánován dále dvěma výtahy a obnoveným Žabkovým schodištěm jako požárním
26) Druhé patro tvořené nejméně 15 byty 26/1 až 26/15 od 31m2 po 110m2, pokud se zatřešení terasy podaří udělat pochůzné pak 16ti byty. Dnes tvořené dvěma rozsáhlými sály a dalšími průchozími sály. Do patra opět vstup jedním schodištěm plánován navíc dvěma výtahy a obnoveným Žabkovým schodištěm jako požárním
27) Třetí patro tvořené podkrovními byty ve střeše paláce s výhledem na všechny strany. Dosud nerozkreslené, ale dávající v severní střeše možnost několika patrových mezaninových bytů.Lze počítat s nejméně 15 ti byty v podobných velikostech jako ve druhém patře. Vstup do podkroví schodištěm, a prodlouženými dvěma výtahy a Žabkovým schodištěm.
28) Párty stan a open air bar- vhodné pro taneční zábavy za každého počasí s výhledem na Pálavu, nejrůznější zábavné a předváděcí akce pro veřejnost. Plocha 200m2 navazující na 2,5 ha louku.

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Sem vložte podnadpis