KURZY

"...rozhodněte se hned, hvězdy jsou na Vaší straně...." 

Udělejte správné rozhodnutí, vezměte svůj osud do svých rukou a vyberte si zde:

Kurz celodenní:

V tomto kurzu se naučíte pod vedením zkušených expertů v daných oborech vše, co potřebujete znát, umět a uvědomit si v případě, kdy se ocitnete v nestandardní situaci- např. po požáru, při povodních, při napadení nebo po teroristickém útoku...

- účinná obrana před napadením- beze zbraně, s improvizovanými zbraněmi, s různými druhy zbraní
- seznámení a nácvik užizí chladných zbraní a palných zbraní, s nácvikem jejich použití na smluvní střelnici
- nácvik, jak přežít extremní situace:
- jak si opatřit zdravotně nezávadnou pitnou vodu
- jak v každém počasí založit oheň
- jak se zorientovat v terénu
- jak vyrobit provizorní přístřeší
- zajištění potravy
- psychologie a taktika přežití
- zásobování potravinami, náhradou léků
- ošetřovánéí zranění výbušninami, bodných a střelných ran
- komunikace v nefungujícím prostředí
- výroba pastí a zbraní
- KPZ a ekonomie přežití

Instruktoři mají mnohaleté osobní zkušenosti z práce v ozbrojených složkách ČR, pobytu v rizikových zónách a s výukou přežití. Tento kurz bude obsahově velmi komplexní a intenzivní přípravou absolventů. Po kurzu dostane každý absolvent Certifikát.

Kurz 3hodinový:

Zde můžete v pouhých 3 hodinách získat zásadní informace nezbytné k přežití k nouzových situacích:

- informace o rizicích- výpadky energií, poruchy v zásobování, terorismus, kriminalita, hromadná migrace, epidemie...
- ukázky jak reagovat, zda lze být adekvátně připraven, co jsou prioritní opatření, a co nezbytně následující činnosti
- jak reagovat při teroristickém útoku v budovách i mimo ně
- kdy je možno získat další praktické znalosti a dovednosti

Kalendář kurzů:

 • Kurz celodenní vždy v 8-18hod.:
 • 23.7.2016, 24.7.2016
 • 10.9.2016, 11.9.2016
 • 15.10.2016, 16.10.2016
 • 5.11.2016, 6.11.2016
 • 10.12.2016, 11.12.2016

-----------------

 • Kurzy 3hodinové.....vždy v 9-12hod.a 16-19hod.
 • 25.7., 26.7., 28.7.2016
 • 12.9., 13.9., 14.9.2016
 • 17.10., 18.10., 19.10.2016
 • 7.11., 8.11., 9.11.2016
 • 12.12., 13.12., 14.12.2016

Pro účast na na kurzech sebeobrany a přežití je nutné se na kurz předem přihlásit a uhradit kurzovné na Reiffeisenbank ČÚ 6240252001/5500 do 10dnů před konáním akce (rozhoduje datum přijetí platby, proto odesílejte platbu nejpozději 12dnů před konáním akce). Pokud se přihlásíte na akci, jejíž kapacita již byla naplněna, budete vyrozuměni na Váš e-mail, nebo SMS a bude Vám nabídnut jiný termín. Pokud Vám jiný termín nebude vyhovovat nebo nebude vypsán, pak Vámi již zaslaná platba Vám bude v plné výši vrácena. Kurzy se pořádají pro nejméně 20 osob a nejvíce 100 osob na jednom kurzu.Kurzy se pořádají ve vyhlášených termínech viz Kurzy, nebo termínech, na kterých se dohodneme, bude-li Vás nejméně 20 osob. Jako 

Fyzické osoby jako VS použijte prvních 6 čísel z Vašeho rodného čísla+ datum kurzu ve tvaru ddmm....např. při RČ 885163/4232 a datem akce 11.9.2016 bude VS 8851631109. Firmy použijte jako VS pouze IČO firmy+ jako SS datum konání akce. Do poznámky platebního příkazu vždy pište jméno přihlášeného/firmy.

Cena kurzů je:
- u 3hodinového 1000 Kč vč.DPH /osobu
- u celodenního 1800 Kč vč.DPH /osobu
Kurzy probíhají na Hradě a zámku Dolní Kounice.
Pozor- aby nedošlo k narušení výuky nebo poranění nedostatečně instruovaných jedinců je nezbytné absolvovat kurz celý a tedy dostavit se včas! V případě Vašeho pozdního příchodu nebo nedostavení se do kurzu Vaše kurzovné v plné výši bez nároku na náhradu propadá. Vyhrazujeme si právo vyvést osoby nevhodně se chovající nebo narušující výuku bez nároku náhrady kurzovného!
Pokud nebude naplněna min. kapacita kurzu, kurz bude zrušen a kurzovné v plné výši vráceno...přihlášení účastníci by v takovém případě byli vyrozuměni e-mailem.
Přihlášením současně potvrzujete své seznámení a souhlas s výše uvedenými podmínkami kurzů.

Zde se můžete přihlásit: