Celkový pohled na budoucí hradní resort
Celkový pohled na budoucí hradní resort
Etapy budování apartmánů
Etapy budování apartmánů

PROJEKT vybudování hotelového resortu s možností zakoupení si převoditelného a dědičného práva užívání vybraného pokoje nebo souboru pokojů za pevnou výši podnájmu a užívání po desítky let pouze za náklady na spotřebu vody a energií , vše jako trvalé bydlení, rekreační bydlení a nebo investiční byt.

Po vybrání pokoje z výkresu(je možné pokoje spojit, nebo jinak upravit na přání kupujícího) uzavření smlouvy zaplatí zájemce 20% zálohy na cenu pořízení. Pokud se nepodaří odprodat 80% všech pokojů, zálohy se vrací. Pokud se uzavře smlouva a složí záloha na nejméně 80% pokojů, doplatí zbytek zájemci na výzvu nebo záloha propadá. Lze tak složit i celou částku u své banky, notáře, advokáta s právem stavební firmy čerpat postupně podle přebíraných částí stavby- běžný developerský postup. Zaplacená částka je záloha na budoucí podnájem a je odbydlována zápočty vůči fixně smluvenému podnájmu. I když se projekt realizuje etapově, nikdy už bydlící nejsou zatěžování další výstavbou, protože se realizuje v uzavřených částech hradu tak, aby neobtěžovala bydlící a nebránila užívání hradu. Ceny pokojů jsou uvedeny níže. U individuálních úprav je cena stanovena smluvně dohodou a byt upraven dle potřeb klienta.

První etapa realizace projektu,  se týká vybudování 20-ti dvoulůžkových pokojů-apartmánů v podkroví budovy bývalé hradní sýpky- položka 4), s výtahem a navazujících vybavení pro volnočasové aktivity hostů na plochách- položky 6), 8) a 9). 

Druhá etapa se týká vybudování 90-ti jedno až vícelůžkových pokojů tvořících apartmány v podkroví paláce a dalších patrech paláce, vybudování lázeňského wellness, ozdravných procedur, kluboven- položky 1), 2) a 5).

Třetí etapa se týká vybudování kancelářských a servisních objektů- položka 3), volnočasových a lázeńských zařízení - položky 10), 11) a 12) na horním obrázku.

Všechny etapy budou realizovány tak, aby v žádném případě neomezily provoz v jiných částech hradu a zámku, což umožňuje rozsáhlost souboru budov.

Projekt první etapy- vybudování  20-ti hradních hotelových apartmánů v podkroví hradní  budovy č.4. bývalé hradní sýpky, na které už je vydané stavební povolení. Apartmány budou přístupné vnitřním schodištěm a proskleným výtahem zvenčí pro propojení pater, se  vstupní recepcí a sociálním vybavením u vstupu.  Všechny pokoje mají své střešní okno. Pokoj v rondelu má oken více. Ve spodních patrech bývalé hradní sýpky jsou velké sály, využívané pro společenské, kulturní a gastronomické aktivity. Okolí, včetně zázemí hradu umožňuje rozsáhlé volnočasové aktivity, kulturní, společenské a sportovní vyžití.
 Apartmány-pokoje  jsou různé velikosti  (lze kliknutím na výkres půdorysu jejich velikost shlédnout postupným zvětšováním klikáním na příslušný pokoj), komfortně vybavené, každý samostatně vytápěný a klimatizovaný. Ceny  jsou základní a k jednání podle vybavenosti. Pokoje zakreslené v dále uvedené části označené : nákresy apartmánů, jsou očíslovány a jejich ceny jsou: pokoje č. 2 až 5 - cena 1,2 milionu Kč. Pokoje č. 6 až 9- cena  1,6 milionu Kč, pokoj č. 10- cena 1,5 milionu Kč, pokoje č. 11 až 13- cena 1,6 milionu Kč, pokoje č. 14 až 15- cena 1,9 milionu Kč, pokoj č. 16- cena 2,3 milionu Kč, pokoje č.17 až 18- cena 2,1 milionu Kč, pokoj č.19- cena 1,6 milionu Kč, pokoj č.20- cena 3,5 milionu Kč.

S námi spolupracující finanční skupina poskytne v případě potřeby potřebné financování a to až do výše 2,5 milionu Kč bez zástavy nemovitostí, ale i vyšší částky se zástavou.

1)Představení originální formy investování a zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím investice  do sdílení částí  hradu a zámku v tomto projektu.

Jde o absolutní novinku v novodobé historii ČR, na trhu sdílení s obrovskými možnostmi. Majitel hradu smluvně sdílí část svého hradu s RECIPROCITOU. Ta vyhledává  Investory, nebo jen prosté zájemce o pořízení celoročního bydlení nebo  o vybudování atraktivního rekreačního objektu, vše v atraktivním a bezpečném prostředí. Součástí nabídky je i možnost dál pronajímat svůj byt  návštěvníkům hradu v době, kdy byt uživatel nevyužívá a získat tak podíl na výnosu z takového dalšího pronájmu.

Majitel, RECIPROCITA a Investor se tak formou sdílení nemovitosti dělí o pořizovací náklady, o užívání nemovitosti i o výnos z provozování vybudovaných nemovitostí.

Přednosti tohoto způsobu investování, zhodnocování a ochrany volných finančních prostředků oproti běžným způsobům zhodnocování peněz: 

Oproti běžným akciím, dluhopisům, vkladům do fondů, nákupu zlata-  tento způsob investování garantuje stálou a trvalou nebo rostoucí  hodnotu investice, jeji nezcizitelnost, výnos vždy garantující ochranu před inflací, neboť je vždy vyšší než inflace a roste s inflací.

Nevidaná bezpečnost-investor může stále kontrolovat, na co jsou investované prostředky užívány a zda zhodnocování funguje průběžným čerpáním výnosů,  včetně možnosti investora  kontrolovat i podporovat jejich tvorbu. Vložené prostředky se tak ihned a stále  po celou dobu platnosti smlouvy vrací investorovi z podílu na dalších pronájmech třetím osobám. Návratnost garantována právem převzetí nemovitosti do splacení celé vložené částky včetně smluvního zhodnocení

Investor s výhodou  užívá nemovitost- část hradu- jako majitel, avšak  bez nevýhod vlastnictví-bez rozsáhlých investic,bez starostí o provoz, o  opravy, o údržbu, o bezpečnost,o personál, o náklady.

Investice formou podnájmu je nákladem a tedy snižuje dańový základ investora a současně je formou prestižní filantropie, spojené s obnovou a rozvojem významné kulturní památky na skutečné dějiny lidstva.

Vlastnit právo užívat, převádět na třetí osoby a dědičně převádět celé části kulturní památky pevnostního typu s rozsáhlými službami- restauračním stravováním formou meny,  chráněnými místy pro procházky a volnočasové aktivity včetně koupání a welnes, vinárny, v bezpečí a bez starostí, takový projekt v ČR dosud nebyl a jen tak nebude, protože málokterý  majitel je ochoten takový objekt sdílet. Tato příležitost je tedy unikátní.