Celkový pohled na budoucí hradní resort
Celkový pohled na budoucí hradní resort
Etapy budování apartmánů
Etapy budování apartmánů

PROJEKT vybudování hradního hotelového resortu s možností zakoupení si převoditelného a dědičného práva užívání vybraného pokoje nebo souboru pokojů za pevnou výši podnájmu a trvalé užívání pouze za náklady na spotřebu vody a energií , vše jako trvalé bydlení, rekreační bydlení a nebo investiční byt.

Jsme patrně v ČR jediní vlastníci tak velké, tak starožitné kulturní památky, kteří se rozhodli hledat prostředky pro další rozvoj starobylého šlechtického sídla, po vyčerpání desítek milionů Kč z vlastních prostředků na  obnovu hradu a zámku , bez jediné koruny dotací, nikoliv zadlužením se, ale:

1) nabídkou rozprodeje bytů(trvalého, převoditelného a dědičného práva užívání soukromých uživatelů)ve formě pokojů hradního hotelového resortu, kdy resort se stará o společné prostory, služby a nevyužité pokoje a současně nabízí uživatelům podíl na výnosech z dalšího pronájmu jejich pokojů a odkup jejich bytů(pokojů), v případě jejich nevyužívání uživateli. Hrad by tak byl sdílen v užívání majiteli a uživateli bydlení.

2) nabídkou odkoupení celého hradu i s pozemky a službami do společného vlastnictví v neziskové organizaci Hradní Spolek, a společném dalším rozvoji hradu a jeho využívání. Hrad by tak byl sdílen i co do spoluvlastnictví po té, kdy se podaří získat dostatek kapitálu rozprodejem členství v Hradním Spolku tak, aby Spolek mohl hrad odkoupit a realizovat program dalšího rozvoje viz www.hradní spolek.cz/ Vaše možnosti.

3) nabídkou rozsáhlé provizní motivace všech, kdo se mohou namísto drahých reklam zapojit do šíření informací o této nabídce a realizaci záměru rozvíjet hrad některou a nebo oběma formami viz bod 1) a 2).

Postup výběru a nákupu pokojů:

Po vybrání pokoje z výkresu(je možné pokoje spojit, nebo jinak upravit na přání kupujícího) uzavření smlouvy zaplatí zájemce 20% zálohy na cenu pořízení. Pokud se nepodaří odprodat 80% všech pokojů, zálohy se vrací. Pokud se uzavře smlouva a složí záloha na nejméně 80% pokojů, doplatí zbytek zájemci na výzvu nebo záloha propadá. Lze tak složit i celou částku u své banky, notáře, advokáta s právem stavební firmy čerpat postupně podle přebíraných částí stavby- běžný developerský postup. Zaplacená částka je záloha na budoucí podnájem a je odbydlována zápočty vůči fixně smluvenému podnájmu. I když se projekt realizuje etapově, nikdy už bydlící nejsou zatěžování další výstavbou, protože se realizuje v uzavřených částech hradu tak, aby neobtěžovala bydlící a nebránila užívání hradu. Ceny pokojů jsou uvedeny níže. U individuálních úprav je cena stanovena smluvně dohodou a byt upraven dle potřeb klienta.

První etapa realizace projektu,  se týká vybudování 20-ti dvoulůžkových pokojů-apartmánů v podkroví budovy bývalé hradní sýpky- položka 4), s výtahem a navazujících vybavení pro volnočasové aktivity hostů na plochách- položky 6), 8) a 9). 

Druhá etapa se týká vybudování 90-ti jedno až vícelůžkových pokojů tvořících apartmány v podkroví paláce a dalších patrech paláce, vybudování lázeňského wellness, ozdravných procedur, kluboven- položky 1), 2) a 5).

Třetí etapa se týká vybudování kancelářských a servisních objektů- položka 3), volnočasových a lázeńských zařízení - položky 10), 11) a 12) na horním obrázku.

Všechny etapy budou realizovány tak, aby v žádném případě neomezily provoz v jiných částech hradu a zámku, což umožňuje rozsáhlost souboru budov.

Projekt první etapy- vybudování  20-ti hradních hotelových apartmánů v podkroví hradní  budovy č.4. bývalé hradní sýpky, na které už je vydané stavební povolení. Apartmány budou přístupné vnitřním schodištěm a proskleným výtahem zvenčí pro propojení pater, se  vstupní recepcí a sociálním vybavením u vstupu.  Všechny pokoje mají své střešní okno, sociání zařízení, vytápění a klimatizaci tepelnými čerpadly, vlastním měřením spotřeby médií.. Pokoj v rondelu má oken více. Ve spodních patrech bývalé hradní sýpky jsou velké sály, využívané pro společenské, kulturní a gastronomické aktivity. Okolí, včetně zázemí hradu umožňuje rozsáhlé volnočasové aktivity, kulturní, společenské a sportovní vyžití.
 Apartmány-pokoje  jsou různé velikosti  (lze kliknutím na výkres půdorysu jejich velikost shlédnout postupným zvětšováním klikáním na příslušný pokoj), komfortně vybavené, každý samostatně vytápěný a klimatizovaný. Ceny  jsou základní a k jednání podle vybavenosti. Pokoje zakreslené v dále uvedené části označené : nákresy apartmánů, jsou očíslovány a jejich ceny jsou: pokoje č. 2 až 5 - cena 1,2 milionu Kč. Pokoje č. 6 až 9- cena  1,6 milionu Kč, pokoj č. 10- cena 1,5 milionu Kč, pokoje č. 11 až 13- cena 1,6 milionu Kč, pokoje č. 14 až 15- cena 1,9 milionu Kč, pokoj č. 16- cena 2,3 milionu Kč, pokoje č.17 až 18- cena 2,1 milionu Kč, pokoj č.19- cena 1,6 milionu Kč, pokoj č.20- cena 3,5 milionu Kč.

S námi spolupracující finanční skupina poskytne v případě potřeby potřebné financování a to až do výše 2,5 milionu Kč bez zástavy nemovitostí, ale i vyšší částky se zástavou.