jejich řešení

Kdyby jste  lidský potenciál dovedností potřebovali velmi často, asi by Vás  také brzy napadlo, že se s tím musí něco udělat, jinak těch, co jsou schopni tvořit, bude málo na počet těch, které bude nutno živit za nic a lidstvo stejně jako ve středověku po vyspělém Římu, zdegeneruje. Není to věcí věku. Hloupost, neschopnost, lenost, zbabělost  jsou rovnoměrně v každé současné generaci. Nelze vyloučit, že by Vás také  napadlo jako řešení něco jako Koronavir a to vše kolem něho. Koronavir  je sice  jedna z mnoha nemocí, ale někdo ji světu opatřil, dal jí nejskvělejší PR reklamu a umí koordinovat opatření na ni  po světě. Opatření vyvolaná Koronavirem a těmi, kdo to, jak to vypadá, mají celosvětově na povel, odhaluje v první řadě mnoho zbytečných lidí, institucí, systémů, zařízení, firem, žijících jen z daní, podpor, dotací, protekcí, korupce.
Ukazují, že není třeba násilí k prosazení svého vlivu a svých opatření.
Stačí vyvolat strach ze zhoubné nemoci a vše jde snadno pod slibem záchrany před nemocí a smrtí. Chytré.

 Regulace v zájmu zdraví dostane celé státy, odvětví, lidi do závislosti, zbaví je svobody rozhodování, umožní manipulantům rozhodovat, kdo a jak  bude žít a rozvíjet se a kdo ne. Prosadit opatření pomůže rozdělení lidí proti sobě na ty, co se brání a ty co zcela podlehnou manipulaci a budou se cítit ohroženi těmi prvními. Metody, které vedou k dostání všech pod svou kontrolu vyvolávají sice vysoké náklady, ale jsou pokrývány ihned výnosy z povinných plateb těch, proti kterým směřují.
Vše vypadá, že je už rozhodnuto, není možnost přezkoumání, odvolání, vše je ztraceno a bude jen záviset na těch, u nichž nelze vyloučit, že to vše rozpoutali, jak to dopadne. 

Kdyby byla záruka, že je to vzpoura moudrých, schopných, dovedných, proti lidské hlouposti a neschopnosti, že to jsou lidé osvícení, mohla by to být cesta z prostředí hloupých a neschopných a měli bychom je podpořit. 

Ale co když jsou to šílenci? Ti, co už delší dobu vyvolávají nejrůznější nepokoje, světové hrozby válkou, ekologií, epidemií, migrací, kdečím? Proč? Protože si myslí, že mohou. Že už stojí mimo jakoukoli kontrolu a přezkum, že  na to mají a rozsah lidské hlouposti, neschopnosti, lenosti a zbabělosti jim v tom už nemůže zabránit.  Nemělo by stát za to už jen to, dostat je pod kontrolu a přezkum a zjistit tak, zda podporovat a nebo zastavit?