Vítáme Vás v nejmodernějším světě, světě sdílení, probouzejícím k životu historií ověřené zkušenosti. 

Do tohoto světa nás zavedly úvahy, jak nejlépe obnovit v plném rozsahu jednu z nejvzácnějších a největších , dosud opomíjených kulturních památek této země, kde došlo po poslední bitvě o vládu v českých zemích k usmíření čechů a moravanů a založení tak české a československé státnosti. Jsme patrně v ČR jediní vlastníci  tak velké, tak starožitné kulturní památky, kteří se rozhodli hledat a realizovat  možnosti jejího sdílení, a tím umožnit zájemcům o bydlení trvalé,  rekreační či pouze krátkodobé pobyty sdílet všechny výhody vlastnictví bez nevýhod trvalého vlastnictví. Nabízíme tak na desetiletí bydlet  na hradě v bytě o velikosti dle vlastní úvahy, od svobodárny po několika pokojový apartmán, možnost převodu tohoto práva na další osoby , možnost dědění tohoto práva a to vše uložením inflací ohrožovaných peněz nebo výhodného úvěru do předplacení si podnájemného na desítky let a pak bydlet postupnými zápočty fixně stanoveného nízkého podnájmu zdarma, jen za spotřebu vody a energií. Současně máme zájem na hrad a kolem něho postupně soustředit nabídku všech forem možného sdílení od kol, přes motorky, auta a jiné možnosti pro fakultativní výlety do nádherného okolí hradu. Podrobnější informace obdržíte na hradinfo@email.cz nebo tel 602 736 953