Vítáme Vás v nejmodernějším světě, světě sdílení, probouzejícím k životu historií ověřené zkušenosti. 

Do tohoto světa nás zavedly úvahy, jak nejlépe obnovit v plném rozsahu jednu z nejvzácnějších a největších , dosud opomíjených kulturních památek této země, kde došlo po poslední bitvě o vládu v českých zemích k usmíření čechů a moravanů a založení tak české a československé státnosti. Jsme patrně v ČR jediní vlastníci  tak velké, tak starožitné kulturní památky, kteří se rozhodli hledat prostředky pro další rozvoj starobylého šlechtického sídla, po vyčerpání desítek milionů Kč z vlastních prostředků, bez jediné koruny dotací, nikoliv zadlužením se, ale:

1) nabídkou rozprodeje bytů(převoditelného a dědičného  práva užívání soukromých uživatelů)ve formě pokojů hradního hotelového resortu, kdy resort se stará o společné prostory, služby  a nevyužité pokoje a současně nabízí uživatelům podíl na výnosech z dalšího pronájmu jejich pokojů a odkup jejich bytů(pokojů), v případě jejich nevyužívání uživateli. Hrad by tak byl sdílen  v užívání majiteli a uživateli bydlení.

2) nabídkou odkoupení celého hradu i s pozemky a službami do společného vlastnictví v neziskové organizaci Hradní Spolek, a společném dalším rozvoji hradu a  jeho využívání. Hrad by tak byl sdílen i co do spoluvlastnictví po té, kdy se podaří získat  dostatek kapitálu rozprodejem členství v Hradním Spolku tak, aby Spolek mohl hrad odkoupit a  realizovat program dalšího rozvoje viz www.hradní spolek.cz/ Vaše možnosti. 

3) nabídkou rozsáhlé provizní  motivaci všech, kdo se mohou namísto drahých reklam zapojit do šíření informací o této nabídce a realizaci záměru rozvíjet hrad některou a nebo oběma formami viz bod 1) a 2).

 Současně máme zájem hrad doplnit množstvím služeb a nabídek zážitků, na hrad a kolem něho postupně soustředit nabídku všech forem možného sdílení od kol, přes motorky, auta a jiné možnosti pro fakultativní výlety do nádherného okolí hradu. Podrobnější informace obdržíte na hradinfo@email.cz nebo tel 602 736 953