Co nabízíme? 
Radikální změnu k lepšímu  Vašeho postavení a vlivu na svůj život. Málokdo si uvědomuje, že lidé si mohou vytvořit sami svůj svět se svými pravidly, které budou ostatní rádi respektovat. Lze to jednoduchým způsobem, bez triků, bez rizik a musí to začít vytvořením si svobodného přístupu k penězům, jejichž dostatek a nebo potřeba rozhodují o všem.

Když máte a nebo si půjčíte 100 milionů, vždy hodně riskujete při jejich investování. Když máte 10 tisíc a sdružíte-spojíte- je s dalšími 10 tisíci občany, máte také 100 milionů na investici, nákup. Teď ale můžete být každý z Vás odvážní, protože každý z Vás neriskuje nic, jen částku, kterou stejně obvykle utratí během týdne. A i kdyby jste za 100 milionů zatím jen postavili společně užívanou budovu, podpořili vynález, koupili cokoliv, co teprve později přinese pro všechny užitek, můžete si dovolit na úspěch počkat. A zhodnocení, pořízení aktiv obvykle násobně převýší každému těch 10 tisíc, což by sám jen těžko dokázal.

A stotisíc občanů, nebo drobných firem? Opět nikdo nic neriskuje, ale každý může disponovat 1 miliardou, přesvědčí li ostatní o správnosti využití. A 1 milion občanů- má k dispozici 10 miliard. To už jsou peníze o které všichni stojí a proto takovému uskupení občanů všichni rádi v mnohém vyhoví, nehledě na to, že takto sdružení už jsou slušný okruh lidí vzájemně se podporujících jako vzájemně si prodávající a nakupující své dovednosti, nehledě na to, že jsou zajímavá voličská základna.
A když tyto peníze stále rozkrádané inflacemi, změnami kurzů, lumpárnami, krizemi, udržíte v oběhu zboží a služeb pod společnou kontrolou, nejlépe mezi sebou, nikoliv na účtech, máte téměř jistotu jejich přírůstků a to vždy v aktuálně výhodném kurzu. Platí zákonitost, že peníze, které máte Vás osvobozují a které potřebujete vás zotročují. Tedy sdružením takového kapitálu jste násobně svobodní a svět kolem Vás je zde pro Vás ne jako diváka, ale uživatele. Když si ověříte jak to funguje, můžete mezi sebe pozvat další a nebo si zvýšit svou částku.

Platí zde úplně jiná pravidla, než když ukládáte a nebo si půjčujete miliony. Zde vám nehrozí exekuce, vysoké ztráty, zamítavá stanoviska, protože jste ve svém světě, mezi svými, vše sdílející a většinu spoluvlastnící.

Náš společně sdílený svět může mít tyto podoby podle toho, kolik se nás sdruží:

  • 1)Společně užívaný obrovský středověký hrad uprostřed Evropy, přeměněný na mezinárodní centrum cestovního ruchu, zážitků, obchodu a služeb. Pro jednu firmu nebo rodinu příliš velký. Pro množství soukromých osob, firem, organizací skvělé místo, kde si pronajmout místo a nabízet na jednom místě, hromadně své dovednosti a služby zákazníkům. Kde využít synergii síly sdružených, společně sdílejících obrovský majetek, zájem o společnou klientelu, sdílejících společně individuální dovednosti sdružených. Sdružením části svých peněz do úprav a vybavenosti hradu, společné propagace, vše společně využívané, se vytvoří uzavřený tok finančních prostředků mezi sdruženými, který se začne kumulovat a neodcházet. Vznikne vysoce efektivní centrum nabídky produktů a služeb, naturální i on- line, kam se vždy vyplatí obrátit se svými potřebami.
  • 2)Při sdružení více lidí a prostředků než v bodě 1) vznikne totéž co v bodě 1), ale navíc dovybavené vším, co moderní zážitkový hotelový resort může nabídnout včetně zřízení zde mezinárodního online obchodního centra podporovaného hradním zázemím.
  • 3)V případě probuzení masového zájmu o zapojení se občanů a jejich firem vznikne vše dle bodu2), ale navíc  i koordinační centrum z těch nejakčnějších, organizujících metodou per rollam komunikaci se všemi zapojenými s cílem shodovat se na společných krocích ve vytváření Nového světa kolem sebe. Světa sdílení všeho, co se společně rozhodneme sdílet, kdekoliv a kdykoliv..

Podrobnosti projektu najdete na www.startupcz.eu a nebo ještě podrobněji na www.hradnispolek.cz , 

                                              Projekt se vyvíjel od složitého k jednoduššímu.