Vítáme Vás v nejmodernějším světě, světě sdílení, probouzejícím k životu historií ověřené zkušenosti. 

Do tohoto světa nás zavedly úvahy, jak nejlépe obnovit v plném rozsahu jednu z nejvzácnějších a největších , dosud opomíjených kulturních památek této země, kde došlo po poslední bitvě o vládu v českých zemích k usmíření čechů a moravanů a založení tak české a československé státnosti. Jsme patrně v ČR jediní vlastníci  tak velké, tak starožitné kulturní památky, kteří se rozhodli hledat prostředky pro další rozvoj starobylého šlechtického sídla, po vyčerpání desítek milionů Kč z vlastních prostředků, bez jediné koruny dotací, nikoliv zadlužením se, ale:

1)Obrácením se na veřejnost, firmy a přesvědčením jich, aby alespoň jednou v životě se vyhnuli zbytečnému utrácení, které jim nabízí 95% ostatních a  investovali nevýznamnou částku do své významně smysluplnější a bezpečnější budoucnosti, než je jinak čeká. Umožníme jim tak získat účast na obnově a využití kulturní památky ČR- velké nemovitosti s množstvím i jejich užití, společný kapitál, který jinak nikdy nezískají, postavení skutečné celebrity na rozdíl od těch z obrazovek, doživotní rentu, když důchody jsou nejisté,účast v ekonomicky a organizačně semknuté občanské komunitě, schopné je podpořit a uspokojit jejich  potřeby. Stačí vstoupit mezi nás a svět kolem se  změní na skvělejší. Sdílením společně využitelné nemovitosti, společně shromážděného kapitálu, společně využitelných individuálních možností sdružených jednotlivců, vznikají pro sdružené možnosti, o kterých se ostatním lidem, žijícím individuálně, může jenom zdát.

2) nabídkou rozsáhlé   motivace všech, kdo se mohou namísto drahých reklam zapojit do šíření informací o této nabídce a realizaci záměru rozvíjet hrad a činnosti sdružených.

3) napojením se na všechny, kdo již sdílení realizují jako své profese a zaměřit se na řešení všech otázek rozvoje hradu, jeho využití, uspokojení potřeb sdružených, cestou využití jakékoliv možnosti sdílení čehokoliv..

4) rozvojem všech činností, které jsou realizovány Hradním Spolkem viz: www.hradnispolek.cz 

5) v tom všem se můžete podílet, využívat pro své zájmy a uspokojení svých potřeb jako čestní členové Hradního Spolku a nebo jako naši klienti a nebo smluvní partneři.